Resurs dźwigów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 wymagany jest przegląd urządzenia pod kątem jego zużycia. Ocena zużycia jest prowadzona według określonych kryteriów. Obwiązek ten spoczywa na właścicielu dźwigu i dotyczy dźwigów eksploatowanych jak i nowych.

Zlecając takie zadanie naszej firmie każdy klient otrzymuje pełną ocenę stanu technicznego urządzenia.

Technician

Pomiary elektryczne

Nasza firm oferuje usługi pomiarowe zgodnie z wymaganiami przepisów UDT dla wszystkich typów urządzeń zarówno przed dopuszczeniem do eksploatacji jak również w trakcie ich użytkowania.

uslugi-dodatkowe-02

Szkolenia dla użytkowników

Aby nadążać za pojawiającymi się nowościami technologicznymi trzeba nieustanie zdobywać nową wiedzę. Opanowanie dużego zakresu wiedzy z dziedziny transportu osób i towarów wymaga żmudnego przeglądania szczegółowych instrukcji, norm i aktualnych przepisów.

Dlatego też w naszej opinii najlepszą metodą pogłębiania wiedzy jest uczestnictwo w szkoleniach. Wiedza poparta materiałami naukowymi przekazana przez praktyków daje wg nas najlepsze rezultaty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Firma Windever Sp. z o.o. przekazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną podczas wykonywanych prac i w ramach specjalistycznych szkoleń.

Oferta szkoleń adresowana jest przede wszystkim do konserwatorów, szkół o profilu technicznym oraz firm branżowych.

Professional

Zobacz także