Nasza firma oferuje pełny zakres serwisowania i konserwacji urządzeń dźwigowych.

Wymiana elementów zużywających się jest niezbędna dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowników oraz sprawności technicznej urządzenia, co ma bezpośredni wpływ na mniejszą liczbę awarii.

Urządzenia bardziej awaryjne musza być częściej diagnozowane i poddawane kontroli przez osobną grupę specjalistów w celu utrzymania ciągłości ich pracy.

Zdalny monitoring dźwigów

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom firma Windever jest w stanie kontrolować dźwigi zdalnie. Kody błędów i tryby pracy mogą być monitorowane zdalnie bez konieczności fizycznej obecności przy urządzeniu.

Zapytaj jakie są możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań na twoim dźwigu.

Zobacz także